+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

technika.jpgDodávame a inštalujeme konferenčnú a tlmočnícku techniku pre všetky druhy akcií, rokovaní, konferencií a pod. Techniku privezieme, nainštalujeme a vysvetlíme, ako techniku používať, popr. prenajmeme aj s obsluhou. Ponúkame prakticky všetky možné potrebné druhy tlmočníckej a konferenčnej techniky od prijímačov cez projekčnú techniku až po pódia. Kontaktujte nás kedykoľvek na telefóne: +420 720 22 1398, alebo na e-mailom na info@profiprekladatel.cz

Akú techniku sme schopní dodať

 • Infra prijímače
 • Veľké a malé kabíny
 • Mikrofóny konferenčné a bezdrôtové
 • Ozvučenie
 • Projekčná technika
 • Záznam audio - video
 • Osvetlenie
 • VF prijímače
 • Dataprojektory malých aj veľkých výkonov
 • Plátna statívové, rámové
 • Plazmové obrazovky
 • Plátna pre prednú a zadnú projekciu
 • Pódia
 • Objektívy k projektorom

Analógová tlmočnícka technika

Pre simultánne (kabínové) tlmočenie do jedného až troch jazykov súčasne je určená analógová tlmočnícka technika. Účastníci sú vybavení bezdrôtovými prijímačmi so slúchadlami, v ktorých vďaka infra žiaričom počujú preklad v požadovanom cieľovom jazyku.

Na prijímačoch je umožnené nastaviť jednoduchým prepnutím frekvenčný kanál originálneho jazyka i samotného prekladu od tlmočníkov. Pri viacjazyčnom tlmočení tak možno prepínať medzi všetkými prekladanými jazykmi.

Nevýhodou tohto systému je, že môže byť rušený svetlom, a to predovšetkým pri priamom slnečnom svite, či nevhodnom type osvetlenia v sále.

Digitálna tlmočnícka technika

Digitálnu tlmočnícku techniku využívame pri simultánnom tlmočení do troch a viacerých jazykov naraz. Tento spôsob je síce náročnejší na inštaláciu, ale kvalita zvuku je lepšia ako u analógovej techniky. Tlmočnícka kabína by mala byť umiestnená bokom od hovorcov i obecenstva, aby nedochádzalo k rušeniu prekladu zvukom zo sály.

Tlmočenie pomocou digitálnej techniky prebieha s použitím digitálnych kongresových mikrofónov, alebo klasicky, za použitia ozvučenia, účastníckej staničky a ďalších komponentov. Pri použití digitálnych mikrofónov odpadá nutnosť použitia ozvučenia. Každý mikrofón je vybavený reproduktorom a možno do neho pripojiť aj dvoje slúchadlá pre počúvanie dvoch účastníkov sledujúcich rovnaký jazyk.

Medzinárodné konferencie a viacjazyčne rokovania

Digitálna tlmočnícka technika umožňuje zaistiť až dvanásť prekladaných jazykov súčasne. Pre každý prekladaný jazyk je potrebná jedna tlmočnícka kabína. Je dôležité, aby tlmočníci videli na prednášajúceho a mohli sledovať bežiacu prezentáciu, z toho dôvodu je dobré do kabín umiestniť náhľadové monitory.

Tlmočnícke kabíny sú najčastejšie umiestnené v zadnej časti sály a prekladané jazyky sú z nich distribuované priamo do delegátskych staničiek. Delegát si zvolí na svojej jednotke požadovaný cieľový jazyk a pomocou slúchadiel, aby nerušil ostatných delegátov, počúva rokovania.

Ak je potrebné, aby sa všetci účastníci konferencie zapojili do diskusie, využívajú sa audiokonferenčné systémy. Prekladané informácie sú distribuované tak, aby nebolo možné tieto prenášané informácie monitorovať mimo rokovacie priestory. Takýmto spôsobom možno distribuovať až 32 jazykových kanálov a vďaka používanej digitálnej technológii nie je prenos rušený slnečným ani umelým svetlom.

Sprievodcovská technika

Pri konzekutívnom tlmočení pre menšie skupiny účastníkov sa používajú takzvané šeptákové sady. Vhodné sú najmä pri realizácii skupín turistov, pri exkurziách, prehliadkach továrenských prevádzok alebo historických pamiatok a pri iných akciách, kedy tlmočník prekladá do bezdrôtového mikrofónu.

Tlmočník je stále blízko originálnemu jazyku a prekladá do bezdrôtového mikrofónu. Sada sprievodcovskej súpravy má jeden bezdrôtový mikrofón a 20 staničiek pre účastníkov. Sady je možné zlučovať a tým dosiahnuť vyšší počtu účastníkov. Pre jeden prekladaný jazyk je nutná jedna sada s jedným frekvenčným kanálom.

Potrebujete zabezpečiť kvalitnú tlmočnícku techniku? Zavolajte nám na číslo +420 720 221 398 alebo vyplňte jednoduchý online formulár (obratom sa vám ozveme).

Naše služby už využili

korektury.png
a ďalší

Kontaktujte nás kedykoľvek cez formulár alebo  na telefonickom čísle
+420 720 221 398

Nezáväzná požiadavka prekladu

Do 15 minút vám zašleme nezáväznú cenovú kalkuláciu

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Dopyt
Badge

Referencie

Náš blog