Úvodní strana » Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany súkromia klientov

(ďalej len „Zásady“)

 

 

Zásady ochrany soukromí klientů

PROFIPŘEKLADATEL

PROFIPŘEKLADATEL s.r.o., IČO: 084 24 641

so sídlom Pod Velkým hájem 1424/9, Praha 5 150 00

zastúpená konateľom Markom Auterským, nar. 16. 09. 1994

bytom Pod Velkým Hájem 1424/9, Praha 5 150 00

 

Článok I.

Kto vaše osobné údaje spravuje?

Správcom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Profipřekladateľ (ďalej len „Správca“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sú napísané tak, aby čo najlepšie informovali o tom, ako je s vašimi osobnými údajmi naložené, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 známe ako GDPR. V najlepšom záujme Správcu je udržať si vašu dôveru tým, že vaše osobné údaje budeme uchovávať bezpečne a tým, ako s nimi naložíme. V prípade, že by sa vám tento text javil ako veľmi stručný a nezrozumiteľný, kontaktujte nás na info@profiprekladatel.cz, kde Vám radi zodpovieme na akýkoľvek dotaz.

 

Článok II.

Aké Vaše osobné údaje spracovávame?

 1. Nižšie uvádzame prehľad osobných údajov, ktoré spracovávame:
  1. Kontaktné údaje – tieto údaje získavame najmä z vašich dopytov, ktoré nám zasielate prostredníctvom dopytového formulára na našich webových stránkach www.profiprekladatel.cz/cs/poptavka/, ďalej prostredníctvom e-mailovej adresy info@profiprekladatel.cz , telefónneho čísla 720  221 398 či 242 441 830. Kontaktnými údajmi sa rozumejú najmä meno, názov spoločnosti, e-mail, telefónne spojenie.
  2. Nahrané súbory – ktorými sa v zmysle týchto zásad rozumejú dáta, ktoré Profipřekladateľovi, ako správcovi poskytnete k tomu, aby mohol spracovať váš dopyt a ponúknuť vám vhodnú cenovú ponuku. Dáta prijímame prostredníctvom zašifrovaného dopytového formulára na našich webových stránkach www.profiprekladatel.cz/cs/poptavka/, ďalej prostredníctvom e-mailovej adresy, osobným odovzdaním na pobočke Plzeňská 172 C, 155 00 Praha 5, alebo prevádzkovateľom poštovných služieb.

Článok III.

Akým spôsobom informácie využívame?

 1. V súvislosti s vytvorením ponuky na nami poskytované služby, zhromažďujeme údaje uvedené v článku II.
 2. Vami vyplnené údaje, ktoré ste uviedli v dopytovom formulári, prípadne telefonicky, e-mailom alebo osobne, sú archivované Správcom iba v miere nevyhnutne nutnej a pravidelne zálohované na zabezpečené úložisko, ktoré je osobným vlastníctvom Správcu.
 3. Nazhromaždené údaje podľa článku I., nie sú žiadnym spôsobom sprístupnené tretím osobám.
 4. Údaje naďalej uchovávame na základe nášho oprávneného záujmu pre účely ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej lehoty, ktorá činí tri roky a jeden rok po jej uplynutí, s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty.
 5. V prípade zahájenia správneho, súdneho či iného konania, spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takých konaní a zvyšnú časť premlčacej lehoty po jeho ukončení.

 

Článok IV.

Máme tiež právne povinnosti

 1. Pri našej činnosti sa riadime podľa zákonov č. 89/2019 Zb., občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, zákon č. 280/2009 Zb., daňový poriadok. Pre tieto účely je našou zákonnou povinnosťou osobné údaje využiť na účely jednotlivých právnych predpisov v lehotách stanovených.

 

Článok V.

Tiež by sme vás chceli poučiť o vašich právach a poradiť vám, ako ich využiť

 1. Právo na sprístupnenie informácií, vrátane práva na ich opravu, môžete využiť kedykoľvek, sme predsa len ľudia, keď nám napíšete, radi vám odpovieme na všetky dotazy ohľadom spracovávania vašich osobných údajov.

 

Článok VI.

V momente, keď budete mať pocit, že vaše údaje spracovávame inak, než sme uviedli vyššie, spozornite!

 1. V prípade, že budeme vaše osobné údaje spracovávať na základe nami oprávnenému záujmu, pre ktorý ste dali súhlas, máte právo proti tomuto spracovaniu vzniesť námietku zaslaním správy na info@profiprekladatel.cz, my budeme musieť preukázať oprávnený dôvod, z akého dôvodu tieto údaje spracovávame, do doby vyriešenia námietok vaše údaje nebudú spracovávané.

 

Článok VII.

Pokiaľ budete chcieť, aby vaše údaje z našej databáze navždy zmizli, spozornite!

 1. V prípade, že budeme vaše osobné údaje spracovávať na základe nami oprávnenému záujmu, pre ktorý ste dali súhlas, máte právo proti tomuto spracovaniu vzniesť námietku zaslaním správy na info@profiprekladatel.cz, my budeme musieť preukázať oprávnený dôvod, z akého dôvodu tieto údaje spracovávame, do doby vyriešenia námietok vaše údaje nebudú spracovávané.

Vážení klienti, na Vami zadané dopyty sa snažíme reagovať čo najrýchlejšie, maximálne do 15-tich minút. Týmto spôsobom sa môžete jednoducho a rýchlo dozvedieť viac informácií o našich službách a cenách, bez toho, aby ste sa akokoľvek zaviazali.

Tešíme sa na spolupráci s Vami.

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami spracovania osobných údajov.*

V ďalšom kroku, prosím, nahrajte potrebné súbory.

Pole označená * jsou povinná.