+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

Preklady úradných dokumentov patrí k najnáročnejším druhom prekladov. Jedná sa o vysoko špecializovaný druh prekladu, kedy prekladateľ musí mať značné odborné znalosti. Pri preklade úradných dokumentov vo väčšine prípadov nestačí bežný preklad a môžu ho poskytovať iba súdom poverení prekladatelia, takzvaní súdni tlmočníci.

Naša agentúra spolupracuje s tými najlepšími súdnymi prekladateľmi, preto sme schopní dodať vám preklady úradných dokumentov v tej najvyššej kvalite a v požadovanom čase.

Úradné dokumenty sú pri preklade opečiatkované. To musí zodpovedať zákonu č. 352/2001 Zb. O užívaní symbolov Českej republiky. Pečiatka je okrúhleho tvaru s priemerom 36 milimetrov. Na obvode pečiatky je uvedené meno, priezvisko a titul tlmočníka a upresnenie v českom jazyku "tlmočník / tlmočníčka jazyka toho a toho". Ďalej je na pečiatke vyobrazený malý štátny znak.

Zabezpečíme pre vás preklad všetkých úradných dokumentov, pri ktorých preklade budete potrebovať súdny preklad:

  • živnostenský list

  • výpis z obchodného registra

  • výpis z registra trestov

  • daňové priznanie

  • sobášny list

  • diplomy a vysvedčenia

  • úmrtný list

  • notársku zápisnicu

Kontaktujte nás kedykoľvek cez formulár alebo  na telefonickom čísle
+420 720 221 398

Nezáväzná požiadavka prekladu

Do 15 minút vám zašleme nezáväznú cenovú kalkuláciu

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Dopyt
Badge

Referencie

Náš blog