+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

Zmluvy zaisťujú bezproblémové plnenie dohodnutých vzťahov, či už súkromných, obchodných alebo pracovno-právnych. Vždy sa jedná o bilaterálne alebo multilaterálne dokumenty potvrdzujúce obsahovo zhodný prejav vôle zmluvných strán, vďaka čomu vzniká, mení sa alebo zaniká určitý záväzok, nárok alebo povinnosť.

Zmluva je jedným zo základných pilierov práva. V prípade jej prekladu je nutná nielen znalosť jazyka, ale aj znalosť právneho systému krajiny, do ktorej jazyka je zmluva prekladaná. V niektorých prípadoch je nutný preklad súdnym prekladateľom spoločne so súdnou doložkou a okrúhlou pečiatkou.

Dokážeme pre vás zabezpečiť klasický i súdny preklad akéhokoľvek typu zmluvy. Preložíme pre vás zo slovenského jazyka do cudzieho a naopak tieto druhy zmlúv:

 • kúpna zmluva
 • zmluva o dielo
 • darovacia zmluva
 • zmluva o pôžičke
 • nájomná zmluva
 • pracovná zmluva
 • výpoveď zmluvy
 • odstúpenie od zmluvy
 • mandátna zmluva
 • nájomná zmluva
 • záložná zmluva
 • zmluva o budúcej zmluve
 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
 • predmanželská zmluva
 • plná moc

Kontaktujte nás kedykoľvek cez formulár alebo  na telefonickom čísle
+420 720 221 398

Nezáväzná požiadavka prekladu

Do 15 minút vám zašleme nezáväznú cenovú kalkuláciu

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Dopyt
Badge

Referencie

Náš blog