+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

Pri jednaní s inštitúciami a úradmi je nutné preklad dokumentov opečiatkovať takzvanou okrúhlou pečiatkou. Ide totiž o overené preklady, ktorých vyhotovenie je stanovené zákonom č. 36/1967 Zb. O znalcoch a tlmočníkoch, v znení neskorších predpisov. Každý súdny tlmočník, hovorovo nazývaný súdny prekladateľ, je povinný tieto kritériá dodržať. Obráťte sa na nás a oficiálne preklady budete mať bez starostí.

V Slovenskej republike sa takémuto druhu prekladu hovorí tiež overený preklad alebo preklad s pečiatkou. Musí obsahovať predvolený text, teda originálny dokument či jeho notársky overenú kópiu, ktorý je neoddeliteľne zviazaný s originálom. Preklad je opečiatkovaný okrúhlou pečiatkou a s tlmočníckou doložkou. Vďaka tomu je nespochybniteľné, že vstupné a výstupné text sú obsahovo úplne totožné.

Naša agentúra má so súdnymi preklady bohaté skúsenosti a všetko potrebné pre vás zaistíme. Okrem bežných úradných dokumentov je pri preklade nutné opečiatkovať súdnou pečiatkou aj preklady týchto dokumentov:

 • výpis z bodového hodnotenia vodiča
 • lekárska správa
 • veterinárna správa
 • výučný list
 • osvedčenie o konformite vzdelania či spôsobilosti
 • diplom o špecializácii
 • notárske overenie podpisu (na listine) a apostila
 • potvrdenie o trvaní pracovného pomeru
 • výplatný listina
 • formulár P60
 • potvrdenie o vyplácaných dávkach sociálneho zabezpečenia
 • rozsudok o rozvode
 • potvrdenie o trvalom pobyte
 • súhlas biologických rodičov s vycestovaním dieťaťa
 • správa o sociálnom šetrení žiadateľov o adopciu
 • psychologické posúdenie žiadateľov o adopciu

Kontaktujte nás kedykoľvek cez formulár alebo  na telefonickom čísle
+420 720 221 398

Nezáväzná požiadavka prekladu

Do 15 minút vám zašleme nezáväznú cenovú kalkuláciu

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Dopyt
Badge

Referencie

Náš blog