+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

Perfektne odvedená práca, či už realizovaných prekladov alebo tlmočenia, je pre nás prioritou. Preklady realizujeme podľa noriem ČSN ISO 2384 a ČSN ISO 12616 a garantujeme kvalitu všetkých objednávok. Desiatky referencií a stáli zákazníci sú toho najlepším dôkazom.

Kto pre nás pracuje

Aby sme mali istotu, že pre nás pracujú tí najlepší prekladatelia a tlmočníci, vyberáme ich pomocou riadneho výberového konania. To pozostáva z niekoľkých kôl, kedy okrem ústnych pohovorov musia uchádzači o prácu absolvovať tiež písomné skúšky. Naši spolupracovníci majú väčšinou vysokoškolské vzdelanie, skúsenosti v prekladateľskom či tlmočníckom odbore, majú štátne skúšky a jazykové certifikáty.

Kontrola všetkých textov a tlmočenia

Kvalitu prekladov a tlmočenia pravidelne kontrolujeme, u tlmočníkov vykonávame náhodné kontroly. Každý text prechádza faktickou aj jazykovú korektúrou. Preto sme si kvalitou a vysokou úrovňou našich služieb istí a za ich kvalitu ručíme.

Reklamácie

Niekedy sa môže stať, že zákazníkovi sa výsledný preklad nepáči. Dôvodom môže byť veľká rozmanitosť jazykov a variantov štylistického spracovania, alebo špeciálne terminológie použité v texte. V kombinácii s nízkou kvalitou zdrojového textu alebo absenciou komunikácie zo strany zákazníka pri zadávaní prekladu môže dôjsť k tomu, že vo finále nie je klient spokojný. Ak vypracovaná objednávka nebola vyhotovená v súlade s objednávkou či nebola vyhotovená v zodpovedajúcej kvalite, môžete ju reklamovať. Reklamácia sa uplatňuje písomne, je nutné uviesť v nej jej dôvod, opísať charakter chýb a prípadne uviesť aj ich zoznam. Ak uznáme vašu reklamáciu za odôvodnenú, zaistíme na vlastné náklady korektúru alebo vám z ceny objednávky poskytneme zľavu, a to maximálne vo výške 15 percent. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene. Ak sa rozhodnete zákazku reklamovať, ste podľa zákona povinní uplatniť nároky z chýb objednávky čo najrýchlejšie. Teda bez zbytočného odkladu bezprostredne potom, čo ste závadu zistili, najneskôr však do 14 dní od vášho prevzatia prekladu.

Čo môžete urobiť, aby k reklamácii nedošlo

Text preložíme vždy tak, ako nám bol dodaný. Ak teda dodáte zdrojový text s terminologickými či štylistickými chybami alebo s neznámymi skratkami, nemôže byť výsledkom perfektný preklad. Prekladateľ nikdy nesmie meniť obsah zdrojového textu, jeho význam prípadne rozsah a nemôže sám od seba vylepšovať celkovú kvalitu dodaného textu. Ak vám na výsledku naozaj záleží, objednajte si okrem základnej korektúry tiež štylistickú korektúru prekladu. Jedine tak môže byť preklad skontrolovaný nezávisle na zdrojovom texte a môžu byť vykonané štylistické úpravy. Ak si takúto korektúru neobjednáte, korektor nemôže pri kontrole vykonávať štylistické úpravy a musí sa riadiť iba zdrojovým textom, hoci nekvalitným.

Komunikujte s nami

Ak budeme vedieť, na čo je text určený, odporučíme vám, čo všetko si u nás objednať. Pri texte určenom iba ako pracovné poznámky nie je nutné objednávať všetky korektúry. Naopak pri texte, určenom na prezentáciu firmy, je vhodné vykonať aj príslušné úpravy a okrem základných korektúr napríklad aj adaptácie odborné a štylistické.

Pozor na vlastnú terminológiu a na odborné výrazy

Ak máte svoj odborový alebo firemný terminologický slovník či glosár, sprístupnite ho prekladateľovi. Bez neho pri preklade použije prekladateľ všeobecné pojmy používané v danom odbore. Z vášho pohľadu však nemusí byť taký výraz správny, čo však prekladateľ nemôže vedieť.

Kontaktujte nás kedykoľvek cez formulár alebo  na telefonickom čísle
+420 720 221 398

Nezáväzná požiadavka prekladu

Do 15 minút vám zašleme nezáväznú cenovú kalkuláciu

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Dopyt
Badge

Referencie

Náš blog